Vayonlineapp logo vayonlineapp

Cách thức hoạt động

Hoàn thiện hồ sơ vay tín dụng chỉ trong 3 bước:

  1. Chọn công ty tín dụng. 
  2. Chờ quyết định.
  3. Nhận tiền tức thời.

Trung bình thời gian để có thể nhận được quyết định là 15 phút sau khi điền hồ sơ vay.

Vayonlineapp là một công ty cung cấp các dịch vụ chọn công ty tín dụng tốt nhất. Công ty không thực hiện khoản vay, Vayonlineapp chỉ giúp làm thủ tục vay tiền. Do đó, Khách hàng không được trả phí bổ sung nào khi sử dụng trang Vayonlineapp.